certified reseller badge 2 lines165x67     Programy Adobe dla szkół i uczelni

 Programy w wersjach edukacyjnych przeznaczone są dla Instytucji Edukacyjnych, nie prowadzących działalności zarobkowej. Do akredytowanych Instytucji Edukacyjnych należą: szkoły podstawowe, średnie, wyższe, zawodowe centra edukacyjne oraz szkoły dla dorosłych lub rządowe agencje administrujące szkołami: Ministerstwo, Rada Edukacji.

Szkoły i uczelnie wyższe mogą uzyskać znaczne oszczędności dzięki specjalnym cenom licencji. Zadzwoń pod numer 77 4481050 do 54 lub napisz oddzwonimy :  kontakt

Doskonała oferta dla szkolnictwa wyższego

Usługa Creative Cloud zapewnia uczelni wyższej nieograniczony dostęp do najnowszych wersji najlepszych w branży aplikacji i usług firmy Adobe do projektowania. Gwarantuje też wygodne administrowanie, przystępne ceny dla instytucji edukacyjnych oraz licencje dostosowane do środowisk nauczania.

 edukacja szkola icon proste administrowanie bialy

 

Proste administrowanie

Zarządzanie aplikacjami i licencjami jest oparte na centralnej, funkcjonalnej konsoli administracyjnej (portalu Admin Console). Aplikacje można wdrażać w wydziałach lub dla całej instytucji. Gdy studenci kończą naukę, można natychmiast przydzielać ich licencje innym osobom.

edukacja szkoly icon dyze oszczednosci bialy

Duże oszczędności

Instytucja uzyskuje nawet 75% rabatu względem ceny komercyjnej. Umowy mają standardową formę, która ułatwia dokupowanie potrzebnych licencji. Dzięki rabatom zbiorczym można ze spokojem zaplanować stabilny budżet.

edukacja szkoly icon elastyczne opcie licenjonowania bialy

Elastyczne opcje licencjonowania

Firma Adobe oferuje licencje na urządzenia przystosowane do użytku w pomieszczeniach lekcyjnych i pracowniach, a także licencje na użytkowników przeznaczone dla wykładowców, pracowników oraz studentów z własnymi urządzeniami.

Wybierz odpowiedni plan licencjonowania dla instytucji edukacyjnej

 

edukacja komputer desktop small icon bialy

 

LICENCJE NA URZĄDZENIA

WSPÓUZYTKOWANE

 

edukacja grupa uzytkownikow small icon bialy 

 

LICENCJE NA UŻYTKOWNIKÓW

 

Typ licencji
(dozwolone łączenie różnych typów)

 

 

Najlepsze do pracowni komputerowych
i pomieszczeń lekcyjnych

 

 

Najlepsze dla małych grup roboczych, wydziałów, studentów i zastosowań opartych na prywatnych urządzeniach

Aplikacje na komputery

 

 

Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC i Illustrator CC

Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC i Illustrator CC

 

Aplikacje na urządzenia przenośne i usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnianie i synchronizowanie plików (100 GB na użytkownika)

 

Wszystkie najnowsze aplikacje na urządzenia przenośne, w tym Capture CC i Photoshop Mix

 

Profil w serwisie Behance

 

Zaawansowana całodobowa pomoc techniczna 7 dni w tygodniu oraz indywidualne sesje ze specjalistami ds. produktów

 

 

Opcje płatności

 

 

 

 

 

 

Opłata za 1 rok lub 4 lata naraz 

 

 Dodawanie licencji w dowolnej chwili

 

Zamówienie zakupu z elastyczną datą fakturowania

 

 

 

Opłata za 1 rok lub 4 lata naraz

 

Dodawanie licencji w dowolnej chwili

 

Zamówienie zakupu z elastyczną datą fakturowania lub pobieranie płatności co miesiąc z karty kredytowej

 

Ceny roczne

 

 

 

 

 

 

Wszystkie aplikacje: 330,00 €/rok 

(na urządzenie współużytkowane)


Rabaty zbiorcze już przy zakupie 10 licencji

Wszystkie aplikacje: 419,88 €/rok (na użytkownika)
Pojedyncza aplikacja: 179,88 €/rok (na użytkownika)


Rabaty zbiorcze już przy zakupie 10 licencji

 

Pomoc w wyborze odpowiedniej opcji zakupu dla Państwa uczelni uzyskają Państwo u naszych specjalistów pod nr tel.: 77 4481050

lub napisz: kontakt

 

Pomoc w wyborze odpowiedniej opcji zakupu dla Państwa uczelni uzyskają Państwo u naszych specjalistów pod nr tel.: 77 4481050

lub napisz: kontakt

 

 

 

Możesz sprzwdzić, czy ta wersja jest dostępna dla twojej instytucji?

edukacja komputer desktop small icon bialy60x60  Licencje na urządzenia współużytkowe -Klasy i pracownie

Wszystkie aplikacje                    Wszystkie aplikacje

 330.00 €/rok                405.90 €/rok

                (na urządzenie bez VAT)                                 (na urządzenie z VAT) 

 •  Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC, Illustrator CC i Adobe XD CC  

 

 

edukacja student uczen nauczyciel icon bialy  Licencje imienne - małe grupy i wydziały

 

Wszystkie aplikacje                    Pojedyncza aplikacja

 

 34.99 €/mies.                14.99 €/mies.

 

                (na użytkownika)bez VAT                                 (na na użytkownika)bez VAT 

 

 

 • Wszystkie najnowsze aplikacje na komputery, w tym Photoshop CC, Illustrator CC i Adobe XD CC
 • Centralna konsola do zarządzania wdrażaniem licencji i aktualizacjami
 • 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na licencję — łatwe udostępnianie plików
 • Zaawansowana całodobowa pomoc techniczna 7 dni w tygodniu oraz indywidualne sesje ze specjalistami ds. produktów
 • Wymagane powiązanie z instytucją (przeczytaj poniżej: Jakie instytucje kwalifikują się do otrzymania zniżki)

 

                           

edukacja instytucje icon bialy Kupujesz dla całej instytucji?


Usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw oferuje indywidualnie dostosowane opcje licencjonowania dla całej instytucji. Pozwala uzyskać najnowsze aplikacje do projektowania na komputery, usługi, funkcje współpracy, narzędzia do zarządzania licencjami oraz pomoc na poziomie korporacyjnym.

 

 

Często zadawane pytania dotyczące produktów do celów edukacyjnych: 

1.Jakie instytucje kwalifikują się do otrzymania zniżki?

Aby sprawdzić, czy można zakupić dla szkoły oprogramowanie ze zniżką edukacyjną, zapoznaj się z listą instytucji zakwalifikowanych do otrzymania zniżki. Akredytowane szkoły mogą też kupować produkty w ramach specjalnych programów licencji grupowych firmy Adobe.

Przejrzyj programy licencji edukacyjnych.

Zakwalifikowane instytucje:

 • Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub gimnazja, zapewniające naukę w pełnym wymiarze godzin (klasy K-12) lub rejony szkolne tych szkół*
 • Akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie wyższe lub uniwersytety (w tym uczelnie społeczne lub zawodowe), na których można uzyskać stopień naukowy wymagający co najmniej dwóch lat studiowania w pełnym wymiarze godzin*
 • Organizacje zarządzające szkołami lub kuratoria
 • Szkoły domowe zatwierdzone przez firmę Adobe
 • Szkoły rządowe na terenach zarządzanych przez USA lub Kanadę
 • Nazwane placówki edukacyjne zatwierdzone pisemnie przez firmę Adobe
 • Szpitale na terenie USA, które w całości należą do instytucji edukacyjnej i są przez nią zarządzane. Jest to instytucja będąca jedynym właścicielem szpitala i jedynym organem sprawującym zarząd nad codzienną działalnością.
 • Placówki badawcze szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, szkolą studentów i udostępnią kopię regulaminu wykazującego relację ze sprawującym zarząd uniwersytetem.
 • Inne przykłady zakwalifikowanych instytucji zgodnie z listą publikowaną co jakiś czas na witrynie internetowej Adobe.com

Niezakwalifikowane instytucje:

 • Nieakredytowane szkoły i organizacje religijne
 • Muzea
 • Kościoły
 • Biblioteki
 • Szpitale na terenie Kanady
 • Centra szkoleniowe lub szkoły przyznające certyfikaty ukończenia kursów, np. kursów komputerowych. Są to między innymi Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers.
 • Szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni akademickich
 • Laboratoria badawcze, które nie są uznawane przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji. Są to przykładowo instytucje uznawane przez Departament Obrony lub Energii Stanów Zjednoczonych lub Kanadyjski Państwowy Komitet Badań Naukowych. Do otrzymania zniżki nie kwalifikują się też laboratoria na terenie USA, które są definiowane jako centra badawczo-rozwojowe finansowane z funduszy federalnych (FFRDC) i uniwersyteckie centra badawcze (UARC). Są to przykładowo: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory i Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Inne przykłady zakwalifikowanych instytucji zgodnie z listą publikowaną okresowo na witrynie internetowej Adobe.com 

Dowód potwierdzający uprawnienia

Adobe wymaga, aby sprzedawcy weryfikowali uprawniona instytucji edukacyjnej, stosując następujące zasady. Te informacje stanowią część umowy podpisanej przez Adobe a sprzedawcą. Adobe wymaga również identyfikacji zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu dla instytucji edukacyjnych.

 Właściwe dane identyfikacyjne oznaczają jeden z następujących typów informacji:

 • Prawidłowe, oficjalne zamówienie wystawione przez podmiot z sektora edukacji
 • Aktualne dane karty kredytowej, zawierające nazwę własną, adres do rozliczeń oraz adres dostawy dla danego podmiotu edukacyjnego
 • Płatność zrealizowaną aktualną, osobistą kartą kredytową lub czekiem, dokonaną przez pracownika naukowo-dydaktycznego albo członka personelu podmiotu edukacyjnego, z podaniem adresu dostawy dla tego podmiotu
 • Inne właściwe dane identyfikacyjne dozwolone przez Adobe, których wykaz jest okresowo publikowany w serwisie WWW

 

* Akredytowane szkoły lub uczelnie to te placówki, które zostały zatwierdzone przez organizację uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych/kuratorium stanowe lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, zaś ich podstawowym profilem działalności jest kształcenie studentów. W USA do takich organizacji należą: Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół środkowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół północnych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół zachodnich stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół południowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół Nowej Anglii, Północno-zachodnie stowarzyszenie szkół akredytowanych.

Składając zamówienie na oprogramowanie w wersji elektronicznej należy przesłać zamówienie na adres:  kontakt  lub tel. 77 4481050 do 54

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kasy Fiskalne