certified reseller badge 2 lines165x67     Programy Adobe dla Uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców

 

Adobe Creative Cloud dostępne w jednym miejscu

Usługa Creative Cloud pozwala korzystać z kompletu aplikacji potrzebnych w dowolnej dziedzinie artystycznej. Można dzięki niej podjąć się praktycznie dowolnych prac. Animowany materiał wideo będzie przygotowany i udostępniony w dwie minuty. Zaawansowane narzędzia — stosowane przez zawodowców w Hollywood — ułatwiają opracowanie nawet filmu pełnometrażowego. Oprogramowanie pozwala utworzyć witrynę własnej marki albo firmy. Odkryj pełnię swojej kreatywności.Sprawdź, który plan jest właściwy.

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mogą skorzystać z 65% rabatu na plan wszystkich aplikacji usługi Creative Cloud.

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy uzyskują wszystkie aplikacje i usługi Creative Cloud po specjalnej cenie. Można też wybrać plan fotograficzny, który oferuje ścisłą integrację między komputerem a urządzeniami przenośnymi — ułatwiając tworzenie doskonałych materiałów w dowolnym miejscu.

edukacja student uczen nauczyciel icon bialy  Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy

Wszystkie aplikacje — OFERTA SPECJALNA DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW, NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW

Plan roczny                                 Plan roczny

z opłata miesięczną                     z przedpłatą

1999/mies.z VAT                                   23985/mies.z VAT                                        

$1·         Ceny promocyjne w pierwszym roku

Uczniowie i nauczyciele

Warunki dotyczące cen promocyjnych

Cena promocyjna Creative Cloud 19,99 € miesięcznie

Uprawnieni uczniowie mający ukończone 13 lat oraz nauczyciele mogą kupić plan roczny Adobe® Creative Cloud™ za obniżoną cenę 19,99 € miesięcznie. Cena obowiązuje przez pierwszy rok. Po tym czasie umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok według aktualnej w danym momencie standardowej ceny miesięcznej, chyba że ją anulujesz. Cena ta obowiązuje przy zakupie planu rocznego, który wymaga zobowiązania umownego na 12 miesięcy. Jest to oferta cenowa dostępna tylko w przypadku osób po raz pierwszy wykupujących członkostwo w usłudze. Dotyczy wyłącznie uprawnionych klientów z sektora edukacji, którzy dokonują zakupu bezpośrednio w Sklepie Adobe lub telefonicznie od działu sprzedaży firmy Adobe. Ta oferta cenowa nie jest dostępna w przypadku klientów z sektora komercyjnego, producentów OEM ani klientów korzystających z licencji zbiorowych. Oferta cenowa jest ograniczona do jednego (1) zakupu jednej (1) subskrypcji rocznej Creative Cloud na klienta. Oferty nie można przekazywać w drodze cesji, zamieniać, sprzedawać, przenosić, ani łączyć z innymi upustami lub ofertami, ani też wymieniać na gotówkę lub inne towary i usługi. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta jest nieważna tam, gdzie obowiązujące prawo nakłada zakazy lub ograniczenia w tym zakresie.

Cena promocyjna oferty Creative Cloud — plan roczny z przedpłatą

Uprawnieni uczniowie mający ukończone 13 lat oraz nauczyciele mogą kupić plan roczny Adobe® Creative Cloud™ za obniżoną cenę 239,85 €. Cena obowiązuje przez pierwszy rok. Po tym czasie umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok według aktualnej w danym momencie standardowej ceny rocznej, chyba że ją anulujesz. Jest to oferta cenowa dostępna tylko w przypadku osób po raz pierwszy wykupujących członkostwo w usłudze. Dotyczy wyłącznie uprawnionych klientów z sektora edukacji, którzy dokonują zakupu bezpośrednio w Sklepie Adobe lub telefonicznie od działu sprzedaży firmy Adobe. Ta oferta cenowa nie jest dostępna w przypadku klientów z sektora komercyjnego, producentów OEM ani klientów korzystających z licencji zbiorowych. Oferta cenowa jest ograniczona do jednego (1) zakupu jednej (1) subskrypcji rocznej Creative Cloud na klienta. Oferty nie można przekazywać w drodze cesji, zamieniać, sprzedawać, przenosić, ani łączyć z innymi upustami lub ofertami, ani też wymieniać na gotówkę lub inne towary i usługi. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta jest nieważna tam, gdzie obowiązujące prawo nakłada zakazy lub ograniczenia w tym zakresie.

 

  • Cała kolekcja ponad 20 aplikacji dla twórców na komputery i urządzenia przenośne, w tym programy Photoshop CC, Illustrator CC i Adobe XD
  •  Własna witryna portfolio, czcionki premium i 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze
  •  Wymagane powiązanie z instytucją:

Uprawnieni uczniowie i nauczyciele

Aby kwalifikować się do uzyskania zniżki dla uczniów i studentów, trzeba mieć ukończone 13 lat i kształcić się w jednym z następujących modeli:

Na uczelni wyższej: musi to być akredytowana prywatna lub publiczna uczelnia wyższa (np. prywatny lub publiczny uniwersytet, politechnika, kolegium, szkoła pomaturalna lub policealna), która przyznaje stopnie wymagające co najmniej dwóch pełnych lat studiów.*

W szkole podstawowej lub ponadpodstawowej: musi to być akredytowana, publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa, kształcąca uczniów w pełnym wymiarze godzin.*

W ramach nauczania domowego: w rozumieniu definicji nauczania domowego określonej w przepisach w tym zakresie.

W jaki sposób potwierdza się uprawnienie?

Użyj adresu e-mail udostępnionego przez szkołę: Jeśli przy zakupie podasz adres e-mail udostępniony przez szkołę, natychmiast nastąpi automatyczna weryfikacja. (Adres e-mail szkoły zawiera często domenę .edu, .k12 lub inną domenę sponsorowaną przez instytucje edukacyjne). Jeżeli nie masz adresu e-mail wydawanego przez szkołę lub zweryfikowanie tego adresu nie jest możliwe, po zakupie może być wymagany dodatkowy dowód uprawnienia do zniżki.

Uczniowie, studenci i nauczyciele w szkołach akredytowanych

W celu potwierdzenia uprawnień konieczny jest dokument wydany przez instytucję edukacyjną, podający Twoje imię i nazwisko, nazwę instytucji i bieżącą datę. Rodzaje dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły:

legitymacja ucznia lub studenta

świadectwo, dyplom, indeks

odpis wyników w nauce w poszczególnych latach

rachunek potwierdzający uiszczenie czesnego

Uczniowie korzystający z nauczania domowego†

Dowodem potwierdzającym uprawnienie do zniżki mogą być następujące dokumenty:

Odpis listu intencyjnego w sprawie nauczania domowego, opatrzony datą

Aktualna karta członkostwa w stowarzyszeniu edukacji domowej

Opatrzony datą dowód zakupu planu zajęć lekcyjnych na bieżący rok akademicki

*Szkoły akredytowane to szkoły zatwierdzone przez stowarzyszenie uznawane przez Departament Edukacji / stanową radę ds. edukacji w Stanach Zjednoczonych lub ogólnokrajowe i regionalne ministerstwa ds. edukacji w Kanadzie, których główną działalnością jest nauczanie. W Stanach Zjednoczonych takimi stowarzyszeniami są: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Za aktualne uznaje się dokumenty wystawione w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy.

 

Usługa Creative Cloud dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców oferuje indywidualnie dostosowane opcje licencjonowania dla całej instytucji. Pozwala uzyskać najnowsze aplikacje do projektowania na komputery, usługi, funkcje współpracy, narzędzia do zarządzania licencjami oraz pomoc na poziomie korporacyjnym.

 

Często zadawane pytania dotyczące produktów do celów edukacyjnych: 

1. Jakie produkty są dostępne w wersjach Student and Teacher Edition?

 Przejrzyj katalog produktów dla uczniów, studentów i nauczycieli, aby zapoznać się z listą produktów i dostępnych wersji językowych. Zależnie od dostępności, produkty są dostępne jako subskrypcja, do pobrania lub wersje w pudełkach.

2.W jaki sposób studenci, nauczyciele oraz instytucje edukacyjne mogą zakupić oprogramowanie Adobe?

 Studenci, nauczyciele oraz pracownicy instytucji edukacyjnych mogą skorzystać z indywidualnych zniżek. Wersje oprogramowania Adobe Student and Teacher Edition można kupić bezpośrednio na stronie Adobe.com lub u sprzedawców produktów Adobe.

Firma Adobe oferuje też programy licencji przeznaczone dla wydziałów oraz instytucji. Więcej informacji znajduje się na stronie Opcje licencji na produkty Adobe.

3.Studenci i nauczyciele: czy kwalifikuję się do otrzymania zniżki?

 Aby uzyskać zniżkę dla uczniów, należy mieć przynajmniej 13 lat i być uczniem jednej z poniższych instytucji:

Uniwersytet lub inna uczelnia wyższa — akredytowana publiczna lub prywatna uczelnia wyższa lub uniwersytet (w tym uczelnie społeczne lub zawodowe), na których można uzyskać stopień naukowy wymagający co najmniej dwóch lat studiowania w pełnym wymiarze godzin*

Szkoła podstawowa lub gimnazjum — akredytowana publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub gimnazjum, zapewniająca naukę w pełnym wymiarze godzin*
Szkoła domowa — zgodnie z państwowymi regulacjami prawnymi w zakresie szkół domowych
Osoby pracujące w wymienionych poniżej instytucjach (nauczyciele) mogą otrzymać zniżkę:

Pracownicy naukowi lub personel — zatrudnieni w akredytowanej szkole podstawowej, gimnazjum, publicznej lub prywatnej uczelni wyższej lub uniwersytecie, rejonie szkolnym lub kuratorium (dotyczy to także emerytowanych profesorów)*

Nauczyciele uczniów pobierających naukę w domu — zgodnie z definicją określoną w stanowych przepisach dotyczącymi tej formy edukacji
* Akredytowane szkoły lub uczelnie to te placówki, które zostały zatwierdzone przez organizację uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych/kuratorium stanowe lub Kanadyjskie (prowincjonalne) Ministerstwo Edukacji, zaś ich podstawowym profilem działalności jest kształcenie studentów. W USA do takich organizacji należą: Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół środkowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół północnych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół zachodnich stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół południowych stanów USA, Stowarzyszenie uczelni wyższych i szkół Nowej Anglii, Północno-zachodnie stowarzyszenie szkół akredytowanych.

 Składając zamówienie na oprogramowanie w wersji elektronicznej należy przesłać zamówienie na adres: biuro[a]bitcomputer.com.pl lub tel. 77 4481050 do 54

Reklama
Reklama
InsERT: programy dla firm - 430 000 sprzedanych licencji - numer 1 w Polsce
Reklama

Kasy Fiskalne